Statystyki i analizy urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Statystyki Rynku Pracy

Barometr zawodów

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru zawodów, który jest jednorocznym badaniem jakościowym określającym zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych powiatach jak i całym województwie opolskim. Badanie jest przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wyniki badania opierają się na opinii ekspertów – pracowników: powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy, którzy wspólnie analizowali sytuację w danym powiecie, w poszczególnych zawodach. Podczas spotkania oceniane są tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy. W przypadku braku wiedzy na temat sytuacji w danym zawodzie, jest on pomijany. Rezultatem spotkań ze wszystkimi powiatami jest stworzony „Barometr zawodów" zarówno dla powiatów jak i dla województwa. Dla województwa tworzony jest poprzez agregację informacji zebranych w ramach poszczególnych paneli powiatowych.

„Barometr zawodów" dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie przewyższało podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje.
Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt równoważą się).
Zawody nadwyżkowe to takie, w których podaż kandydatów spełniających wymagania pracodawcy zdecydowanie przewyższa zgłaszany na nich popyt. Znalezienie pracy może być wyraźnie utrudnione ze względu na małe zapotrzebowanie.

Załączniki:
Pełne wyniki badania dla wszystkich województw i powiatów można znaleźć w serwisie internetowym: www.barometrzawodow.pl
Zapraszamy do korzystania z wyników!

Sprawozdania MRiPS

Barometr rynku pracy

Projekt pn. „Barometr Rynku Pracy" realizowany jest w ramach sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia. Badanie polega na ocenie perspektyw rozwoju bezrobocia (komponent A) i zatrudnienia (komponent B). Badanie to jest realizowane przez 16 publicznych służb zatrudnienia w UE i koordynowane przez niemieckie służby zatrudnienia - Instytut Badań w zakresie Zatrudnienia (IAB), będący agendą niemieckich PSZ. IAB generuje odpowiedzi i przedstawia wyniki dla danego państwa osobno oraz zbiorczo – dla wszystkich państw biorących udział w badaniu.
W przypadku Polski chęć przystąpienia do badania zadeklarowały wszystkie wojewódzkie urzędy pracy, które dokonują oceny sytuacji na rynku pracy w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy i partnerami społecznymi. Badanie prowadzone jest w cyklu miesięcznym.
Załączniki
Barometr Rynku Pracy Grudzień 2020 (zip, 494 KB)
Barometr Rynku Pracy Styczeń 2021 (zip, 470 KB)
Barometr Rynku Pracy Luty 2021 (zip, 335 KB)
Barometr Rynku Pracy Marzec 2021 (zip, 334 KB)
Barometr Rynku Pracy Kwiecień 2021 (zip, 125 KB)
Barometr Rynku Pracy Maj 2021 (zip, 357 KB)
Barometr Rynku Pracy Czerwiec 2021 (zip, 336 KB)
Barometr Rynku Pracy Lipiec 2021 (zip, 337 KB)
Barometr Rynku Pracy Sierpień 2021 (zip, 353 KB)
Barometr Rynku Pracy Wrzesień 2021 (zip, 632 KB)
Barometr Rynku Pracy Październik 2021 (zip, 351 KB)
Barometr Rynku Pracy Listopad 2021 (zip, 350 KB)
Barometr Rynku Pracy Grudzień 2021 (zip, 68 KB)
Barometr Rynku Pracy Styczeń 2022 (zip, 1080 KB)
Barometr Rynku Pracy Luty 2022 (zip, 945 KB)
Barometr Rynku Pracy Marzec 2022.zip (zip, 343 KB)
Barometr Rynku Pracy Kwiecień 2022 (zip, 1678 KB)
Barometr Rynku Pracy Maj 2022 (zip, 365 KB)
Barometr Rynku Pracy Czerwiec 2022 (zip, 1021 KB)
Barometr Rynku Pracy Lipiec 2022 (zip, 1732 KB)
Barometr Rynku Pracy Sierpień 2022 (zip, 179 KB)
Barometr Rynku Pracy Wrzesień 2022 (zip, 757 KB)
Barometr Rynku Pracy Październik 2022 (zip, 335 KB)
Barometr Rynku Pracy Listopad 2022 (zip, 337 KB)
Barometr Rynku Pracy Grudzień 2022 (zip, 993 KB)
Barometr Rynku Pracy Styczeń 2023 (zip, 281 KB)
Barometr Rynku Pracy Luty 2023 (zip, 329 KB)
Barometr Rynku Pracy Marzec 2023 (zip, 345 KB)
Barometr Rynku Pracy Kwiecień 2023 (zip, 336 KB)
Barometr Rynku Pracy Maj 2023 (zip, 1048 KB)
Barometr Rynku Pracy Czerwiec 2023 (zip, 1785 KB)
Barometr Rynku Pracy Lipiec 2023 (zip, 3686 KB)
Barometr Rynku Pracy Sierpień 2023 (zip, 739 KB)
Barometr Rynku Pracy Wrzesień 2023 (zip, 214 KB)
Barometr Rynku Pracy Październik 2023 (zip, 215 KB)
Barometr Rynku Pracy Listopad 2023 (zip, 362 KB)
Barometr Rynku Pracy Grudzień 2023 (zip, 148 KB)
Barometr Rynku Pracy Styczeń 2024 (zip, 590 KB)
Barometr Rynku Pracy Luty 2024 (zip, 379 KB)
Barometr Rynku Pracy Marzec 2024.zip (zip, 856 KB)

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę