Rynek pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2024 r.

 

wykres statystyki

  •   Wykorzystanie wybranych elastycznych form zatrudnienia przez opolskich pracodawców
  •   Prognoza popytu na pracę w województwie opolskim w latach 2022-2023
  •   Efektywność KFS w województwie opolskim w 2020 roku
  •   Popyt na pracę w województwie opolskim
Czytaj więcej w temacie: Publikacje

Załączniki Zawód pozarolniczy - biuletyn (pdf, 3168 KB)

  Załączniki Wzrost kwalifikacji pracownika samorządowego – rozwój wiedzy merytorycznej i umiejętności osobistych (pdf, 2815 KB)

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę