Ochrona danych osobowych - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu pełni Piotr Janiszewski, a fukcję zastępcy pełni Łukasz Jasiński.

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@wup.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
  • przepisy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
  • przepisy z zakresu postępowania administracyjnego,
  • przepisy z zakresu polityki rynku pracy,
  • inne związane z działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu również prawo do ograniczenia przetwarzanych danych lub wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych na zasadach określonych w RODO.

Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Regulamin realizacji praw  osób, których dane dotyczą w WUP w Opolu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę