Archiwum - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Archiwum

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU (Instytucja Pośrednicząca) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nabór prowadzony będzie w terminie od 30.05.2016 r. do 15.06.2016 r. w godz. 7.30 - 15.30 (w ostatnim dniu trwania naboru wnioski będą przyjmowane do godziny 12.00) [czytaj więcej]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę