Rok 2017 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Rok 2017

 • Prośba o przedstawienie ofert na dostawę do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 7 sztuk komputerów All in One i 1 notebooka /14.12.2017 r./
Załączamy Opis przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy na realizację tego zamówienia.
 
Na Państwa oferty oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2017 roku do godziny 15:00 - prosimy o ich przesłanie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej urzędu: wup@wup.opole.pl. W przypadku przekroczenia zaplanowanej wartości zamówienia zastrzegamy sobie możliwość rezygnacji z zakupu 1 komputera All inOne lub notebooka.
 
Umowa z wybranym dostawcą będzie podpisana w dniu 19 grudnia 2017.
Termin dostawy w ramach umowy - nieprzekraczalny termin 28 grudnia 2017.
 
Opole, 19.12.2017
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
ATABAJT s.j
Roik, Słowik, Mazurkiewicz
ul. Kośnego 50
Opole
 • Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu" /06.12.2017 r./
Opole, 15.12.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:

PIKSELOMANIA sp. z o.o.
ul. Wodzisławska 158
44-325 Mszana
 • Prośba o przedstawienie ofert dostawy 4 notebooków dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
  Załączamy Opis przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy na realizację tego zamówienia.
  Na Państwa oferty oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2017 roku /27.11.2017 r./
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
ATABAJT z Opola
 • Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu" /24.11.2017 r./
Opole, 06.12.2017
"Zamówienie nie zostało udzielone z uwagi na to, że cena oferty przekracza środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia"
 • Prośba o przedstawienie oferty na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Załączamy formularz ofertowy. Termin składania ofert: 30 listopada 2017 roku /24.11.2017 r./
04.12.2017
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
ARTIM Sp.z o.o.
 • Prośba o przedstawienie ofert dostawy i uruchomienia 2 kolorowych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
  Załączamy Opis przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy na realizację tego zamówienia.
  Na Państwa oferty oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2017 roku /16.11.2017 r./
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
EMATECH TRADE z Mysłowic
 • Zapytanie ofertowe pn. "Na dostawę paliwa płynnego dla samochodów służbowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu /08.11.2017 r./
 • Zapytanie ofertowe pn. "Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w budynku przy ul. Głogowskiej 25c oraz przy ul. Oleskiej 127" /30.10.2017 r./
- zapytanie ofertowe

"Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do oferty cenowej w punkcie 1.3 na następującą:
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert"
Opole, 24.11.2017
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
CJS Cleaning Jacek Soroka
ul. Głogowska 41/104
45-315 Opole
 • Prośba o przedstawienie ofert dostawy i wdrożenia systemu do Backup dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
  Załączamy Opis przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy na realizację tego zamówienia.
  Na Państwa oferty oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2017 roku /27.10.2017 r./
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
ABSystems z Krakowa
 • Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa kamienia pamiątkowego w ramach projektu pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony różnorodności w województwie opolskim" /18.10.2017 r./
Opole, 31.10.2017
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, że zamówienie nie zostało udzielone ze względu na fakt, że jedyna złożona oferta w postępowaniu przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na udzielenie tego zamówienia.
 • Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa 350 sztuk paproci wraz z osłonkami w ramach projektu pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony różnorodności w województwie opolskim" /02.10.2017 r./
- formularz oferty
Opole, 13.10.2017
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, że ze względu na brak ofert w przedmiotowym postępowaniu zamówienie nie zostało udzielone.
 • Informacja
Opole, 29.05.2017
 
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY w OPOLU
 
Sprzęt elektroniczny – wycofany z użytkowania
 
Lp. Nazwa składnika majątkowego Numer inwentarzowy Rok zakupu Ilość Wartość początkowa
1. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO 4/011/163-A 2007r. 1 szt. 3.507,50 zł
2. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO 4/011/169-A 2007r. 1 szt. 3.507,50 zł
3. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO 4/011/172-A 2007r. 1 szt. 3.306,20 zł
4. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO 4/011/174-A 2007r. 1 szt. 3.306,20 zł
5. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO 4/011/183-A 2007r. 1 szt. 3.306,20 zł
6. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO 4/011/185-A 2007r. 1 szt. 3.306,20 zł
7. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO 4/011/215-A 2008r. 1 szt. 3.193,96 zł
8. Monitor LCD Samsung 710 4/011/132-B 2006r. 1 szt.    900,00 zł
9. Monitor LCD Hyundai Q70U 4/011/157-B 2007r. 1 szt.    756,40 zł
10. Monitor LCD Hyundai Q70U 4/011/167-B 2007r. 1 szt.   756,40 zł
11. Monitor LCD Hyundai Q70U 4/011/178-B 2007r. 1 szt.   756,40 zł
12. Monitor LCD Hyundai Q70U 4/011/180-B 2007r. 1 szt.   756,40 zł
13. Monitor LCD Hyundai Q70U 4/011/181-B 2007r. 1 szt.   756,40 zł
14. Monitor LCD Hyundai Q70U 4/011/186-B 2007r. 1 szt.  756,40 zł
RAZEM: 28.872,16 zł
 
UWAGA!
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny:
Wydział Logistyki i Informatyki
Tel. 77 44 16 707

W/w sprzęt zostanie przekazany
Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabinie z Oddziałem Przedszkolnym.
 • Informacja
Opole, 17.05.2017
 
Prośba o złożenie oferty na podpisanie Umowy ramowej dotyczącej dostaw materiałów
eksploatacyjnych do sprzętu drukującego w technologii laserowej

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na realizację dostaw materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego w technologii laserowej znajdującego się na wyposażeniu WUP w Opolu.

Załączony formularz ofertowy zawiera także nazwy dopuszczalnych producentów zamienników w poszczególnym asortymencie.

Złożenie oferty stanowi jednocześnie zobowiązanie do podpisania stosownej umowy ramowej na realizację dostaw w/w materiałów eksploatacyjnych, której wzór dołączony jest w załączniku do niniejszego pisma.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 26 maja 2017 roku.
 
Rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy przewidziane jest na dzień 30 maja 2017 roku.
 
 • Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu" /11.05.2017 r./
- zapytanie ofertowe
- sprostowanie oczywistego błędu w sposobie obliczenia wartości punktów przyznanych ofercie

Opole, 23.05.2017
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
ATABAJT s.j
Roik, Słowik, Mazurkiewicz
ul. Kośnego 50
Opole
 • Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i dostawę urządzenia drukującego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu" /10.05.2017 r./

Opole, 23.05.2017
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
Ematech Trade sp. z o.o.
ul. Obrzeże Północne
Mysłowice
 • Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usługi cateringowej w 2017 r. dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu" /13.02.2017 r./
Opole, 28.02.2017
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
Marciniak Usługi Gastronomiczne s.c
B. Marciniak - Wieczorek
P. Wieczorek
 • Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usługi cateringowej w 2017 r. dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu" /31.01.2017 r./
 
Opole, 09.02.2017
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, że ze względu na brak ofert w przedmiotowym postępowaniu zamówienie nie zostało udzielone.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę