Rok 2018 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Rok 2018

 • Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw środków transportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu" /07.11.2018 r./
Opole, 29.11.2018
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
P.H.U. "SILESIA"
Jaworski, Rurynkiewicz sp. j.
ul. Oleska 133
45-231 Opole
 • Zapytanie ofertowe pn. "Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w budynku przy ul. Głogowskiej 25c oraz przy ul. Oleskiej 127" /17.10.2108r./
- zapytanie ofertowe
- wzór umowy

Opole, 28.11.2018
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
Firma Sprzątająca "Kaja"
Klaudyna Kamiński
ul. Poprzeczna 3
42-714 Lisów


Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, że w dniu 14.12.2018 r.
firma „Kaja" Klaudyna Kamiński
zrezygnowała z podpisania umowy na realizację zadania na usługę sprzątania.
W związku z powyższym Zamawiający wybrał kolejnego wykonawcę
z najwyższą ilość punktów uzyskanych w postępowaniu
tj. firmę EKOENERGIA z siedzibą w Opolu.
 • Zapytanie ofertowe pn. "Wykonywanie usług porządkowych na terenie zewnętrznym zlokalizowanym przy nieruchomości położonej w Opolu, ul. Głogowska 25" /16.10.2108r./
 
Opole, 20.11.2018
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
Odnowa Sp. z o. o.
ul. Koraszewskiego 8-16
45-011 Opole
 • Zapytanie ofertowe pn. "Obsługa cateringowa spotkania edukacyjno-informacyjnego" /06.09.2018r./
 • Wojewódzki Urząd Pracy zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na dostawę 8 komputerów AllinOne oraz 2 notebooków na potrzeby WUP Opole wg minimalnej konfiguracji podanej w załączonym opisie.

  Proszę o podanie w ofercie modelu i producenta oferowanego sprzętu komputerowego, ich cen jednostkowych brutto oraz proponowanego terminu dostawy.

  Proszę o przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2018 roku, natomiast dostawa musi nastąpić w terminie do dnia 20 lipca 2018.

  Po wyborze oferty konieczne będzie podpisanie umowy w formie zawartej w załączniku /27.06.2018 r./
W odpowiedzi na złożone zapytanie dopuszczamy zaproponowanie w komputerach AiO procesora Intel Core i5-7500 pomimo zużycia energii na poziomie 65 W z jednoczesnym zachowaniem wymogu uzyskania 5 letniej gwarancji on-site producenta komputera /28.06.2018 r./

W odpowiedzi na złożone zapytanie dopuszczamy zaproponowanie w notebookach rozwiązania z 4-ogniwową baterią 41Wh /02.07.2018 r./
 • Informacja
Opole, 27.06.2018
 
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY w OPOLU
 
Sprzęt elektroniczny – wycofany z użytkowania
 
Lp. Nazwa składnika majątkowego Numer inwentarzowy Rok zakupu Ilość Wartość początkowa
1. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO VIII/104 2008r. 1 szt. 2.604,70 zł
2. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO VIII/110 2008r. 1 szt. 2.604,70 zł
3. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO 4/011/204-A 2007r. 1 szt. 3.789,32 zł
4. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO 4/011/212-A 2008r. 1 szt. 3.193,96 zł
5. Monitor BELINEA VIII/143 2007r. 1 szt. 667,43 zł
6. Monitor BELINEA VIII/145 2007r. 1 szt. 667,43 zł
7. Monitor LCD 4/011/60-B 2003r. 1 szt. 1.500,00 zł
8. Monitor LCD 4/011/92-B 2004r. 1 szt. 1.354,20 zł
RAZEM: 16.381,74 zł
 
UWAGA!
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny:
Wydział Administracyjny
Tel. 77 44 16 707

W/w sprzęt komputerowy zostanie przekazany
Diecezjalnej Fudacji Ochrony Życia
 • Zapytanie ofertowe pn. "Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w wieku do 29 r.ż. i powyżej 29 r.ż. oraz grup defaworyzowanych w kontekście wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego" /28.02.2018 r./
Opole, 12.03.2018
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
GMSYNERGY sp. z o.o. sp. k.
ul. Tuszyńska 67
95-030 Rzgów
 • Prośba o złożenie oferty na podpisanie Umowy realizację serwisu pogwarancyjnego wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w technologii laserowej /01.02.2018 r./

  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na realizację serwisu wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w technologii laserowej znajdujących się na wyposażeniu WUP w Opolu.
  Załączony formularz ofertowy zawiera stawki standardowych usług konserwacji objętych umową urządzeń, całkowity koszty wymiany typowych elementów urządzeń oraz stawki roboczogodziny przyjętej do realizacji pozostałych czynności serwisowych.
  Złożenie oferty stanowi jednocześnie zobowiązanie do podpisania stosownej umowy na realizację w/w usług, której wzór dołączony jest w załączniku do niniejszego pisma.
  Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 12 lutego 2018 roku.
  Rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy przewidziane jest na dzień 14 lutego 2018 roku.
  Ewentualnych dodatkowych informacji na temat urządzeń objętych serwisem udziela Pan Jerzy Święcicki tel. 77 4417 461.
- formularz ofertowy
Opole, 15.02.2018
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
ELTROPOL z Opola
 • Prośba o złożenie oferty na podpisanie Umowy dotyczącej dostaw materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego w technologii laserowej /01.02.2018 r./

  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na realizację dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych znajdujących się na wyposażeniu WUP w Opolu.
  Załączony formularz ofertowy zawiera także nazwy dopuszczalnych producentów zamienników w poszczególnym asortymencie.
  Złożenie oferty stanowi jednocześnie zobowiązanie do podpisania stosownej umowy na realizację dostaw w/w materiałów eksploatacyjnych, której wzór dołączony jest w załączniku do niniejszego pisma.
  Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 7 lutego 2018 roku.
  Rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy przewidziane jest na dzień 9 lutego 2018 roku.
Opole, 12.02.2018
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
Artim Sp.z o.o.
ul. Oleska 121
45-231 Opole
 • Prośba o złożenie oferty na podpisanie Umowy dotyczącej dostaw materiałów eksploatacyjnych do wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w technologii laserowej /01.02.2018 r./

  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na realizację dostaw materiałów eksploatacyjnych do wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w technologii laserowej znajdujących się na wyposażeniu WUP w Opolu.
  Załączony formularz ofertowy zawiera także nazwy dopuszczalnych producentów zamienników w poszczególnym asortymencie.
  Złożenie oferty stanowi jednocześnie zobowiązanie do podpisania stosownej umowy ramowej na realizację dostaw w/w materiałów eksploatacyjnych, której wzór dołączony jest w załączniku do niniejszego pisma.
  Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 7 lutego 2018 roku.
  Rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy przewidziane jest na dzień 9 lutego 2018 roku.
Opole, 12.02.2018
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
Artim Sp.z o.o.
ul. Oleska 121
45-231 Opole
 • Zapytanie ofertowe pn. "Roboty dociepleniowe i malarskie pomieszczeń biurowych na ul. Głogowskiej 25c" /22.01.2018 r./

Opole, 29.01.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:

CIACH-PRIM, Mirosław Ciach,
45-304 Opole
ul. Piotrkowska 5/3
 • Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług cateringowych w 2018 r. /17.01.2018 r./

Opole, 25.01.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:

RB Roman Broma
ul. Wiejska 120
46-050 Przywory
 • Zapytanie ofertowe pn. "Adaptacja na potrzeby Archiwum Zakładowego WUP" /16.01.2018 r./
- zaproszenie do składania ofert
- przedmiar robót
- projekt umowy
Opole, 31.01.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego,
45-301 Opole
ul. Małopolska 18.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę