Rok 2020 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Rok 2020

Opole, 12-06-2020
 
Zapytanie ofertowe pn. "Usługa polegająca na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz WUP Opole"
Opole, 15-04-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zwraca się z prośbą o podanie kosztów dostawy do siedziby Urzędu (45-315 Opole, ul. Głogowska 25c) następującego sprzętu:
  1. urządzenia FortiAnalyzer 200F wraz z usługą 24 x 7 FortiCare,
  2. świadczenie usługi całodobowego wsparcia technicznego odnośnie tego urządzenia szczegółowo opisanej w § 4 umowy  (wzór umowy w załączeniu).
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej do dnia 20 kwietnia 2020 do godziny 14.00.
O wyborze oferty poinformujemy w dniu 21 kwietnia b.r. do godziny 10.00.
Maksymalny termin dostawy: 30 kwietnia 2020 roku.
Ze względu na procedury przyjęte w urzędzie konieczne będzie podpisanie umowy na dostawę powyższego sprzętu komputerowego o treści zawartej w załączniku do niniejszego zaproszenia.

Opole, 7-02-2020
 
Prośba o złożenie oferty na podpisanie Umowy realizację serwisu pogwarancyjnego wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w technologii laserowej
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na realizację serwisu wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w technologii laserowej znajdujących się na wyposażeniu WUP w Opolu.

Załączony formularz ofertowy zawiera stawki standardowych usług konserwacji objętych umową urządzeń, całkowite koszty wymiany typowych elementów urządzeń oraz stawki roboczogodziny przyjętej do realizacji pozostałych czynności serwisowych.

Złożenie oferty stanowi jednocześnie zobowiązanie do podpisania stosownej umowy na realizację w/w usług, której wzór dołączony jest w załączniku do niniejszego pisma.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 14 lutego 2020 roku.

Rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy przewidziane jest na dzień 18 lutego 2020 roku.

Ewentualnych dodatkowych informacji na temat urządzeń objętych serwisem udziela Pan Jerzy Święcicki tel. 77 4417 461.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę