Publikacje urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Strategie Rynku Pracy

Załączniki
Regionalny Plany Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 (doc, 861 KB)
Regionalny Plany Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 (projekt) (pdf, 5605 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018 (pdf, 4206 KB)
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2018 rok (pdf, 1277 KB)
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2018 rok (projekt) (pdf, 1277 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017 (pdf, 3955 KB)
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2017 rok (pdf, 1295 KB)
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2017 rok (projekt) (pdf, 1167 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016 (pdf, 3984 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok (pdf, 940 KB)
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2016 rok (projekt) (pdf, 940 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015 (pdf, 809 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 rok (pdf, 832 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 rok (PROJEKT) (pdf, 736 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 (pdf, 523 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2014 rok (pdf, 996 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2014 rok - projekt (pdf, 908 KB)
Sprawozdanie z realizacji RPD 2013 (pdf, 299 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2013 rok (pdf, 474 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2013 rok - projekt (pdf, 506 KB)
Sprawozdanie z realizacji RPD 2012 (pdf, 297 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2012 rok (pdf, 576 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2012 rok - projekt (pdf, 575 KB)
Sprawozdanie z realizacji RPD 2011 (pdf, 318 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2011 rok (pdf, 450 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2011 rok - projekt (pdf, 449 KB)
Sprawozdanie z realizacji RPD 2010 (pdf, 333 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2010 rok (pdf, 485 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2009 (pdf, 350 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2009 (pdf, 379 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2009 (PROJEKT) (pdf, 379 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2008 (pdf, 325 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2008 rok (pdf, 2184 KB)
Wieloletni Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia do 2015 roku (pdf, 4460 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2007 (pdf, 1547 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2007 rok (pdf, 4069 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2006 rok (pdf, 1744 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2006 rok (pdf, 836 KB)
Strategia Sektorowa Rynku Pracy Województwa Opolskiego w latach 2004-2006 (pdf, 592 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2005 rok (pdf, 1040 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2005 roK (pdf, 313 KB)

Badania Socjologiczne

Aktywność bezrobotnych na regionalnym rynku pracy

Badanie efektywności Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie opolskim 2017

Badanie efektywności Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie opolskim

Badanie optymizmu pracodawców - raport ilościowy

Badanie optymizmu pracodawców - raport jakościowy

Badanie optymizmu pracodawców - raport metodologiczny

Bezrobocie a płeć. Komunikat z badania w województwie opolskim

Diagnoza efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w 2011 roku

Komunikat z badań wśród bezrobotnych niepełnosprawnych

Losy absolwentów szkół zawodowych ponadgimnazjalnych – I fala

Losy absolwentów szkół zawodowych ponadgimnazjalnych – II fala

Sytuacja bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie województwa opolskiego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę