Badania Socjologiczne - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Badania Socjologiczne

Prognoza popytu na pracę w województwie opolskim w latach 2022-2023

Efektywność KFS w województwie opolskim w 2020 roku

Popyt na pracę w województwie opolskim

Aktywność bezrobotnych na regionalnym rynku pracy

Badanie efektywności Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie opolskim 2017

Badanie efektywności KFS w województwie opolskim w 2016 roku

Badanie efektywności Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie opolskim

Losy absolwentów szkół zawodowych ponadgimnazjalnych – II fala

Losy absolwentów szkół zawodowych ponadgimnazjalnych – I fala

Komunikat z badań wśród bezrobotnych niepełnosprawnych

Bezrobocie a płeć. Komunikat z badania w województwie opolskim

Sytuacja bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie województwa opolskiego

Kształcenie ustawiczne pracowników

Diagnoza efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w 2011 roku

Badanie optymizmu pracodawców - raport jakościowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę