Rok 2019 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Rok 2019

 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy  ul. Głogowskiej 27 w Opolu oraz wykonanie remontu części wjazdów do tych nieruchomości" /28.11.2019/

Opole, 03.12.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
Budowlani Mariusz Frania
ul. Wierzbowa nr 18 lok.29
42-216 Częstochowa
 • Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu /27.11.2019/
 
Opole, 05.12.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
POLPRIMES Sp. z.o.o.
ul. Światowida 5
45-325 Opole
 • Zakup paliwa płynnego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu dla  samochodów służbowych /22.11.2019/
Opole, 06.12.2019 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje,
że zamówienie nie zostało udzielone ze względu,
iż nie złożono żadnej oferty.
 • Zapytanie ofertowe pn. Świadczenie usług cateringowych dla uczestników 4 szkoleń stacjonarnych zamkniętych II naboru do projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu realizowanego przez Województwo Opolskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  w ramach RPO WO 2014-2020 /15.11.2019/
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- zapytanie ofertowe
- formularz oferty
- wzór umowy
 
Opole, 29.11.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
ART CATERING Martyna Wójcik
ul. Obr. Westerplatte 15
58-260 Bielawa
 • Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu /30.10.2019/
- formularz ofertowy
 
Opole, 15.11.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
Artim Sp. z o.o.,
ul. Oleska 121,
45-231 Opole
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy  ul. Głogowskiej 27 w Opolu oraz wykonanie remontu części wjazdów do tych nieruchomości" /14.10.2019/
- Zapytanie ofertowe
- Załącznik Nr 1 - Projekt umowy
- Załącznik Nr 2 - Oferta cenowa
- Załącznik Nr 3 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
- Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług
 
Opole, 28.11.2019 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu unieważnił postępowanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy  ul. Głogowskiej 27 w Opolu oraz wykonanie remontu części wjazdów do tych nieruchomości
- Informacja o unieważnieniu postępowania
 • Administrowanie nieruchomością przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu /10.10.2019/
- Pismo przewodnie
- Zapytanie ofertowe
- Oferta cenowa
- Projekt umowy
 
Opole, 30.10.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
"DOMUS" s. c. Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
A. Leśniak - D. Kopciuch,
ul. Światowida 14,
45-325 Opole
 • Informacja
Opole, 29.05.2019
 
WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY w OPOLU
 
Sprzęt elektroniczny – wycofany z użytkowania
 
Lp. Nazwa składnika majątkowego Numer inwentarzowy Rok zakupu Ilość Wartość początkowa
1. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO VIII/107 2008r. 1 szt. 2.604,70 zł
2. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO VIII/111 2008r. 1 szt. 2.604,70 zł
3. Komputer E5500, 2G, 500GB VIII/208 2010r. 1 szt. 2.541,26 zł
4. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO 4/011/235-A 2009r. 1 szt. 2.768,78 zł
5. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO 4/011/241-A 2009r. 1 szt. 3.609,98 zł
6. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO 4/011/248-A 2010r. 1 szt. 3.347,92 zł
7. Komputer Fujitsu Siemens ESPRIMO 4/011/256-A 2010r. 1 szt. 2.873,10
8. Monitor LCD 17 DELL 1709 FP CN04Y279716184AHATXO VIII/63 2006r. 1 szt. 1.991,04 zł
9. Monitor LCD Samsung 4/011/127-B 2006r. 1 szt. 900,00 zł
10. Monitor LCD Hyundai 4/011/163-B 2007r. 1 szt. 756,40 zł
11. Monitor LCD Hyundai 4/011/175-B 2007r. 1 szt. 756,40 zł
12. Monitor LCD Hyundai 4/011/179-B 2007r. 1 szt. 756,40 zł
13. Monitor LCD Hyundai 4/011/182-B 2007r. 1 szt. 756,40 zł
14. Monitor LCD 17" ACER 4/011/201-B 2007r. 1 szt. 732,00 zł
RAZEM:                                                                                                                                      26.999,08 zł 

UWAGA!
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny:
Wydział Administracyjny
Tel. 77 44 16 707

W/w sprzęt zostanie przekazany
Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabinie z Oddziałem Przedszkolnym.
 • Postępowanie na wykonanie dokumentacji technicznej pn. Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy  ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu /24.05.2019/
Opole, 04.06.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
Maria Słota - Puda,
ul. Szymanowskiego 5/2,
45-793 Opole 
Opole, 29.05.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
Firma "Ni-Pol"
Spółka z o.o.
ul. F. Kurpierza 5a
45-804 Opole
 • Zapytanie ofertowe na usługę, polegającą na wykonaniu dwóch badań społecznych z zakresu analizy regionalnego rynku pracy w postaci dwumodułowego badania sondażowego dotyczącego popytu na pracę w województwie opolskim oraz czteromodułowego badania społecznego dotyczącego sytuacji społeczno-ekonomicznej obywateli Ukrainy na opolskim rynku pracy w 2019 roku /10.05.2019/
- zapytanie ofertowe
- formularz oferty
- wzór umowy
Opole, 24.05.2019 r.
Wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
Gwiżdż Olgierd „SONDAŻ",
ul. Kołłątaja 5/4,
45-064 Opole
 • Zapytanie ofertowe na usługę, polegającą na wykonaniu dwóch badań społecznych z zakresu analizy regionalnego rynku pracy w postaci dwumodułowego badania sondażowego dotyczącego popytu na pracę w województwie opolskim oraz czteromodułowego badania społecznego dotyczącego sytuacji społeczno-ekonomicznej obywateli Ukrainy na opolskim rynku pracy w 2019 roku /24.04.2019/

  - zapytanie ofertowe
  - formularz oferty
  - wzór umowy
W związku z przeprowadzanym zapytaniem ofertowym Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, że zachodzi konieczność unieważnienia zapytania i przeprowadzenia go ponownie w zmodyfikowanym zakresie.
W najtańszej ze złożonych ofert proponowany koszt realizacji Badania II jest zbyt wysoki względem wartości środków zaplanowanych na ten cel.
Ponadto zmianie uległa koncepcja Badania I. Będzie ono realizowane w rozszerzonym zakresie (zwiększona ilość zmiennych). Przedmiotowa zmiana może mieć wpływ na wartość zamówienia.

W związku z tym zmodyfikowane zapytanie zostanie przeprowadzone ponownie w terminie późniejszym.
Opole, 08.03.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
GALERIA SMAKU MARIAN WÓJCIK
ul. Bolesława Prusa 6B/8
58-260 Bielawa
Opole, 22.02.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:
24opole sp. z o.o.  
45-71 Opole
ul. Armii Krajowej 7
Opole, 18.02.2019 r.
W ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta
 • Zapytanie ofertowe na organizację konferencji pn. "100 lat Publicznych Służb Zatrudnienia" realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu /22.01.2019r./

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę