Rynek pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.943,80 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2021r.

Stopa bezrobocia

  •   Popyt na pracę w województwie opolskim
  •   Aktywność bezrobotnych na regionalnym rynku pracy
  •   Badanie efektywności Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie opolskim 2017
  •   Badanie efektywności KFS w województwie opolskim w 2016 roku
Czytaj więcej w temacie: Publikacje

Załączniki Zawód pozarolniczy - biuletyn (pdf, 3168 KB)

  Załączniki Wzrost kwalifikacji pracownika samorządowego – rozwój wiedzy merytorycznej i umiejętności osobistych (pdf, 2815 KB)

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę