Rynek pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2020r.
Stopa bezrobocia wrzesień 2020 rok

  •   Popyt na pracę w województwie opolskim
  •   Aktywność bezrobotnych na regionalnym rynku pracy
  •   Badanie efektywności Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie opolskim 2017
  •   Badanie efektywności Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie opolskim
Czytaj więcej w temacie: Publikacje

Załączniki Zawód pozarolniczy - biuletyn (pdf, 3168 KB)

  Załączniki Wzrost kwalifikacji pracownika samorządowego – rozwój wiedzy merytorycznej i umiejętności osobistych (pdf, 2815 KB)

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę