Przepis wykonawczy - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Sposób organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę