Rynek pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  •   Popyt na pracę w województwie opolskim
  •   Aktywność bezrobotnych na regionalnym rynku pracy
  •   Badanie efektywności Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie opolskim 2017
  •   Badanie efektywności Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie opolskim
Czytaj więcej w temacie: Publikacje

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę