Publikacje urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Strategie Rynku Pracy

Załączniki
Regionalny Plany Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019
Regionalny Plany Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 (projekt)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2018 rok
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2018 rok (projekt)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2017 rok
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2017 rok (projekt)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2016 rok (projekt)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 rok
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 rok (PROJEKT)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2014 rok
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2014 rok - projekt
Sprawozdanie z realizacji RPD 2013
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2013 rok
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2013 rok - projekt
Sprawozdanie z realizacji RPD 2012
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2012 rok
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2012 rok - projekt
Sprawozdanie z realizacji RPD 2011
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2011 rok
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2011 rok - projekt
Sprawozdanie z realizacji RPD 2010
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2010 rok
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2009
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2009
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2009 (PROJEKT)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2008
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2008 rok
Wieloletni Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia do 2015 roku
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2007
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2007 rok
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2006 rok
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2006 rok
Strategia Sektorowa Rynku Pracy Województwa Opolskiego w latach 2004-2006
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2005 rok
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2005 roK

Badania Socjologiczne

Aktywność bezrobotnych na regionalnym rynku pracy

Badanie efektywności Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie opolskim 2017

Badanie efektywności Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie opolskim

Badanie optymizmu pracodawców - raport ilościowy

Badanie optymizmu pracodawców - raport jakościowy

Badanie optymizmu pracodawców - raport metodologiczny

Bezrobocie a płeć. Komunikat z badania w województwie opolskim

Diagnoza efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w 2011 roku

Komunikat z badań wśród bezrobotnych niepełnosprawnych

Losy absolwentów szkół zawodowych ponadgimnazjalnych – I fala

Losy absolwentów szkół zawodowych ponadgimnazjalnych – II fala

Popyt na pracę w województwie opolskim

Sytuacja bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie województwa opolskiego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę