Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


UWAGA

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie od PRZEDSIĘBIORCÓW z województwa opolskiego w związku z ochroną miejsc pracy w następstwie wystąpienia COVID-19  wniosków na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, a także na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń
Wnioski należy składać poprzez:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=EURZAD
 
Składanie wniosków w wersji elektronicznej przyspieszy bieg procedur
 
Wnioski można też wysyłać pocztą na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole
lub osobiście w siedzibie WUP przy ul. Głogowskiej 25c – wejście od ul. Głogowskiej
 
Jednak z racji na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa ZALECAMY składanie wniosków bez osobistego kontaktu
 
Szczegółowe informacje i wzory dokumentów do pobrania na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen
 
Informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Wydziale ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Tel. 77 45 45 424; 77 45 45 425; 77 45 30 038
czynne w godz. 8:00-18:00 od poniedziałku do piątku
 
Dofinansowanie jest finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
KOMUNIKAT

Informujemy, iż w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 decyzją Dyrektora WUP w Opolu

Klienci urzędu NIE będą mogli wejść na teren urzędu.

Koronawirus

Dotyczy to wszystkich siedzib WUP w Opolu: ul. Głogowska 25c, ul. Oleska 127, ul. Zielonogórska 3.

W pierwszej kolejności sprawy należy załatwiać:
  • drogą telefoniczną
  • pocztą tradycyjną
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /wup_opole/SkrytkaESP lub
  • pocztą e-mail na adres: wup@wup.opole.pl
Jedynie sprawy bardzo pilne załatwiane mogą być osobiście, lecz wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania z konkretnym pracownikiem WUP.
 
Wykaz najważniejszych telefonów:

Sekretariat WUP w Opolu - 77 44 16 701
Punkt Informacyjny EFS  - 77 44 16 754
Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 77 45 45 424
Biuro Projektu  „Pomysł na starcie kluczem do biznesu" - 77 44 17 090
Biuro Projektu  „Opolskie dla rodziców i dzieci II" - 77 44 16 802
Zasiłki po zakończeniu pracy za granicą - 77 44 16 706
Transfer zasiłków oraz potwierdzanie okresów zatrudnienia w Polsce - 77 44 17 505

Adres do korespondencji:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
45-315 Opole
ul. Głogowska 25c
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Gwarancje dla młodzieży       Fundusze Europejskie w Urzędzie    

Pomysł na starcie kluczem do biznesu


Zachęcamy osoby młode do udziału w projektach

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Adres:

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole
E-mail:
wup@wup.opole.pl
Godziny pracy:
7.30-15.30
Sekretariat:
tel: 77 44 16 701
fax: 77 44 16 702

Facebook

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę