Statystyki i analizy urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Statystyki Rynku Pracy

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie

Raporty

Barometr zawodów

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru zawodów, który jest jednorocznym badaniem jakościowym określającym zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych powiatach jak i całym województwie opolskim. Badanie jest przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wyniki badania opierają się na opinii ekspertów – pracowników: powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy, którzy wspólnie analizowali sytuację w danym powiecie, w poszczególnych zawodach. Podczas spotkania oceniane są tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy. W przypadku braku wiedzy na temat sytuacji w danym zawodzie, jest on pomijany. Rezultatem spotkań ze wszystkimi powiatami jest stworzony „Barometr zawodów" zarówno dla powiatów jak i dla województwa. Dla województwa tworzony jest poprzez agregację informacji zebranych w ramach poszczególnych paneli powiatowych.

„Barometr zawodów" dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie przewyższało podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje.
Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt równoważą się).
Zawody nadwyżkowe to takie, w których podaż kandydatów spełniających wymagania pracodawcy zdecydowanie przewyższa zgłaszany na nich popyt. Znalezienie pracy może być wyraźnie utrudnione ze względu na małe zapotrzebowanie.

Załączniki:
Pełne wyniki badania dla wszystkich województw i powiatów można znaleźć w serwisie internetowym: www.barometrzawodow.pl
Zapraszamy do korzystania z wyników!

Sprawozdania MRPiPS

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę