Statystyki i analizy urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Statystyki Rynku Pracy

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie

Raporty

Barometr rynku pracy

Projekt pn. „Barometr Rynku Pracy" realizowany jest w ramach sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia. Badanie polega na ocenie perspektyw rozwoju bezrobocia (komponent A) i zatrudnienia (komponent B). Badanie to jest realizowane przez 16 publicznych służb zatrudnienia w UE i koordynowane przez niemieckie służby zatrudnienia - Instytut Badań w zakresie Zatrudnienia (IAB), będący agendą niemieckich PSZ. IAB generuje odpowiedzi i przedstawia wyniki dla danego państwa osobno oraz zbiorczo – dla wszystkich państw biorących udział w badaniu.
W przypadku Polski chęć przystąpienia do badania zadeklarowały wszystkie wojewódzkie urzędy pracy, które dokonują oceny sytuacji na rynku pracy w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy i partnerami społecznymi. Badanie prowadzone jest w cyklu miesięcznym.
Załączniki
Barometr Rynku Pracy Grudzień 2020 (zip, 494 KB)
Barometr Rynku Pracy Styczeń 2021 (zip, 470 KB)
Barometr Rynku Pracy Luty 2021 (zip, 335 KB)
Barometr Rynku Pracy Marzec 2021 (zip, 334 KB)
Barometr Rynku Pracy Kwiecień 2021 (zip, 125 KB)

Barometr zawodów

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Barometru zawodów, który jest jednorocznym badaniem jakościowym określającym zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych powiatach jak i całym województwie opolskim. Badanie jest przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wyniki badania opierają się na opinii ekspertów – pracowników: powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy, którzy wspólnie analizowali sytuację w danym powiecie, w poszczególnych zawodach. Podczas spotkania oceniane są tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy. W przypadku braku wiedzy na temat sytuacji w danym zawodzie, jest on pomijany. Rezultatem spotkań ze wszystkimi powiatami jest stworzony „Barometr zawodów" zarówno dla powiatów jak i dla województwa. Dla województwa tworzony jest poprzez agregację informacji zebranych w ramach poszczególnych paneli powiatowych.

„Barometr zawodów" dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie przewyższało podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje.
Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt równoważą się).
Zawody nadwyżkowe to takie, w których podaż kandydatów spełniających wymagania pracodawcy zdecydowanie przewyższa zgłaszany na nich popyt. Znalezienie pracy może być wyraźnie utrudnione ze względu na małe zapotrzebowanie.

Załączniki:
Pełne wyniki badania dla wszystkich województw i powiatów można znaleźć w serwisie internetowym: www.barometrzawodow.pl
Zapraszamy do korzystania z wyników!

Sprawozdania MRPiT

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę