Jubileusz 100 - lecia Publicznych Służb Zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Jubileusz 100 - lecia Publicznych Służb Zatrudnienia

Jubileusz 100 - lecia PSZ

W 2019 r. przypada 100-lecie publicznych służb zatrudnienia, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaczęły organizować się na mocy „Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami" z 27 stycznia 1919 roku, wydanego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 
Z tej okazji 3 kwietnia 2019 r. w Opolu odbył się jubileusz, w którym brały udział między innymi instytucje rynku pracy z terenu województwa opolskiego, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, powiatowe urzędy pracy oraz członkowie Rad Rynku Pracy.

W trakcie jubileuszu Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Województwa Opolskiego" dla najbardziej wyróżniających się osób z publicznych służb zatrudnienia. Ponadto Dyrekcja Wojewódzkiego Urzędu Pracy wraz z Dyrektorami wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy wręczyła statuetki i dyplomy pracownikom wojewódzkiego oraz powiatowych urzędów pracy, jak również przedstawicielom Rad Rynku Pracy działających w województwie opolskim, za najlepsze efekty w obszarze działań, zmierzających do polepszenia sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę