Kontrole agencji zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Kontrola działalności agencji zatrudnienia

Zgodnie z art. 18o ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), marszałek województwa sprawuje kontrolę, w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia.
Wobec podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia z siedzibą na terenie województwa opolskiego kontrolę sprawuje z upoważnienia Marszałka Województwa Opolskiego Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących agencje zatrudnienia prowadzona na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców.
Przedmiotem kontroli jest przestrzeganie warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, o których mowa w art. 19, art. 19e, art. 19f oraz art. 19fa Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  1. Zakres kontroli (wyciąg z ustawy)
  2. Dokumenty niezbędne na dzień kontroli
  3. Ogólny schemat kontroli
  4. Prawa i obowiązki kontrolowanego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę